Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

AKTUALNOŚCI

DECYZJE W SPRAWIE ELEKTROWNI PUŁAWY
31
MARCA
2017
DECYZJE W SPRAWIE ELEKTROWNI PUŁAWY
31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny.

DECYZJE W SPRAWIE ELEKTROWNI PUŁAWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 25 maja 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Azoty PUŁAWY lub „Spółka”) informuje, że 31 marca 2017 r. Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY ) prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe” podjęła decyzję o niedokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu. Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY z dnia 31 marca 2017 roku nie będzie kontynuowany.

Jednocześnie dnia 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy). Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb Spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty PUŁAWY.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY

Kontakt dla mediów
Michał Mulawa
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Michal.Mulawa@grupaazoty.com
tel.kom 603 133 153
tel. (81) 565 21 76