Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

AKTUALNOŚCI

NOWE INWESTYCJE GRUPY AZOTY PUŁAWY
04
KWIETNIA
2017
NOWE INWESTYCJE GRUPY AZOTY PUŁAWY
Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY zapowiedział budowę w Puławach bloku energetycznego zasilanego węglem w miejsce planowanego wcześniej bloku gazowo-parowego.

NOWE INWESTYCJE GRUPY AZOTY PUŁAWY
 
Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY zapowiedział budowę w Puławach bloku energetycznego zasilanego węglem w miejsce planowanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Nowy blok 90MWe/240MWt wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek tego ciepła na potrzeby miasta). Poziom emisji CO2 będzie niższy niż w sytuacji zakładanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Inwestycja zabezpieczy też istniejące miejsca pracy. Nowe rozwiązanie powinno przygotować Spółkę na  wejście w życie nowych unijnych norm w zakresie wymaganych technologii (tzw. BAT).
 
Na konferencji prasowej poświęconej najważniejszym nowym inwestycjom Grupy Azoty PUŁAWY prezes Jacek Janiszek powiedział o głównych przesłankach podjętej 31 marca decyzji o zaniechaniu budowy bloku gazowo-parowego o mocy 400 MWe. Przeprowadzone dodatkowe analizy (przeprowadzone wspólnie z dotychczasowymi doradcami projektu energetycznego) pokazały, że jego realizacja wymagała jednocześnie poniesienia przez Grupę Azoty PUŁAWY znacznych dodatkowych nakładów inwestycyjnych na integrację nowego bloku z instalacjami zakładów oraz modernizację istniejącej elektrociepłowni. Konieczne do poniesienia dodatkowe nakłady inwestycyjne spowodowałyby w praktyce podwojenie planowanych nakładów inwestycyjnych na całość projektu. Mowa była m.in. na konieczności poniesienia bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na modernizację trzech kotłów istniejącej elektrociepłowni, przy zakładanym wykorzystaniu ich wyłącznie jako źródła szczytowego i zapasowego.
 
W zaniechanym projekcie zakładano produkcję energii elektrycznej prawie trzykrotnie większą niż faktyczne potrzeby, a jednocześnie produkcję ciepła na poziomie skutkującym ograniczeniami w produkcji w przypadku wypadnięcia bloku gazowo-parowego (wobec braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez zmodernizowaną część elektrociepłowni). Ważną przesłanką było również wycofanie się 23 grudnia 2014 roku udziałowca ze spółki Elektrownia Puławy, jakim była Polska Grupa Energetyczna – Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 
Nowy blok 90MWe/240MWt będzie blokiem ciepłowniczo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Reaktor katalityczny powinien obniżać stężenie NOx w spalinach z około 350 do 150 lub 75 mg/Nm3 (w zależności od kwalifikacji źródła jako rozdzielnego lub nie w stosunku do istniejącej EC). Założono, że blok węglowy będzie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Zasilany będzie z istniejącej gospodarki węglowej. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą lub półsuchą.
 
Ponadto spółka planuje modernizację istniejącego kotła nr 2 zakładowej elektrociepłowni, co pozwoli na jego efektywną pracę na kolejnych 15-20 lat i zmniejszenie emisji tlenków azotu do wymaganych w przyszłości norm. Zmodernizowany kocioł nr 2 wraz ze zmodernizowanymi wcześniej kotłami nr 4 i 5 będzie stanowić podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni, które uzupełni nowy kocioł nr 6. Modernizacja kotła nr 2 planowana jest do końca 2018 r.
 
Nasz deficyt w zakresie energii elektrycznej to nie 400 MWe, jaki dawałby planowany wcześniej blok gazowo-parowy, a 90-100 MWe. I taką moc da nam dodatkowy kocioł nr 6, który będzie prawie 2 razy większy niż obecnie pracujące w naszej elektrociepłowni kotły. Analitycy dobrze odebrali zmianę naszego projektu energetycznego. Jesteśmy umówieni już na pierwsze rozmowy z bankami. W ciągu kilku miesięcy opracujemy SIWZ dla tego projektu – podkreślił prezes zarządu Jacek Janiszek.
 

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY

Kontakt dla mediów
Michał Mulawa
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Michal.Mulawa@grupaazoty.com
tel.kom 603 133 153
tel. (81) 565 21 76