Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

AKTUALNOŚCI

ZIELONE ŚWIATŁO DLA ELEKTROWNI PUŁAWY
24
LIPCA
2015
ZIELONE ŚWIATŁO DLA ELEKTROWNI PUŁAWY


ZIELONE ŚWIATŁO DLA ELEKTROWNI PUŁAWY

Elektrownia Puławy Sp. z o. o. uzyskała prawomocną decyzję środowiskową. Dokument jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę, a tym samym kamieniem milowym w procesie realizacji inwestycji. Do końca 2015 r. spółka zamierza zamknąć model finansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. Oddanie Bloku Gazowo Parowego do eksploatacji planowane jest na 2019 r.


ZIELONE ŚWIATŁO DLA ELEKTROWNI PUŁAWY

Elektrownia Puławy Sp. z o. o. uzyskała prawomocną decyzję środowiskową. Dokument jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę, a tym samym kamieniem milowym w procesie realizacji inwestycji. Do końca 2015 r. spółka zamierza zamknąć model finansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. Oddanie Bloku Gazowo Parowego do eksploatacji planowane jest na 2019 r.

Przygotowania do realizacji projektu Elektrownia Puławy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W poniedziałek, 27 lipca 2015 r. Prezes Zarządu Elektrownia Puławy sp. z o.o. Zygmunt Kwiatkowski podpisał umowę z firmą Prozap Sp. z o. o. (również wchodząca w skład Grupy Azoty Puławy) o zastępstwo inwestycyjne z Elektrownią Puławy Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy wypełni najbardziej istotną funkcję w zakresie realizacji projektu. Do zadań Prozap będzie należało przeprowadzenie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji a także nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem projektu.

Nowa koncepcja Elektrowni Puławy to blok gazowo parowy i częściowo zmodernizowana elektrociepłownia oparta na węglu kamiennym, która będzie stanowiła niezbędne uzupełnienie dla bloku gazowego. W dotychczasowej elektrociepłowni będą zmodernizowane trzy kotły. Ten docelowy układ energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła technologicznego i energii dla puławskich Azotów. To rozwiązanie zabezpieczy także stabilność cen dla Grupy Azoty Puławy, w dłuższej perspektywie ustabilizuje także ceny ciepła dla mieszkańców Puław. Polityka UE zmierza w kierunku wzrostu opłat za emisję CO2,
co z pewnością spowoduje podwyższenie cen energii - mówił Zygmunt Kwiatkowski, Prezes Zarządu Elektrownia Puławy Sp. z o.o. podczas konferencji prasowej w Lublinie.

Podstawową działalnością GAP jest produkcja nawozów, to stanowi potężny wkład
w utrzymanie stabilności produkcji żywnościowej w Polsce. W najbliższym czasie oddamy do użytku instalację do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarki, które będzie zwieńczeniem realizacji Nowego Kompleksu Nawozowego. W koncepcji produkcji energii  opracowywane były różne modele. Koncepcja Bloku Gazowo Parowego klasy 400 Mw wydaje się najbardziej optymalna, biorąc pod uwagę nową politykę Unii Europejskiej. Dlatego już teraz przygotowujemy się do ograniczenia emisji CO2 i zabezpieczenia energii i pary technologicznej w najbardziej efektywny sposób  – dodał Wojciech Kozak, Wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A.

Elektrownia Puławy to spółka ze 100 proc. udziałem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. Projekt polega na budowie bloku gazowo-parowego. Zlokalizowana będzie na terenie przyległym do puławskich Azotów. Nowa niskoemisyjna i bezodpadowa, zasilana gazem ziemnym Elektrownia Puławy klasy 400 MWe, w konfiguracji z obecnym blokiem węglowym, w 100 proc. uniezależni Zakłady Azotowe w Puławach od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku. Blok ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej. Energetyka gazowa wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, co w przyszłości radykalnie zminimalizuje ponoszone koszty ponoszone przez Grupę Azoty z tytułu emisji dwutlenku węgla.

 

Posłuchaj wywiadu
 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY

Kontakt dla mediów
Michał Mulawa
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Michal.Mulawa@grupaazoty.com
tel.kom 603 133 153
tel. (81) 565 21 76