Co warto wiedzieć o audycie efektywności energetycznej

Dużą składową kosztów stałych przedsiębiorstwa jest energia elektryczna (nawet 20%). Na energię elektryczną składa się nie tylko oświetlenie, ale także ogrzewanie i klimatyzacja. Nie bez powodu, zwłaszcza przy coraz wyższych stawkach za energię eklektyczną, firmy poszukują sposobów na zmniejszenie zużycia prądu. Jednym ze sposobów na poszukiwanie oszczędności w firmie jest audyt energetyczny.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej w E.ON jest specjalistycznym badaniem, w ramach którego sprawdzane jest, czy energia pobierana przed przedsiębiorstwo jest wykorzystywana w sposób efektywny. Chodzi tutaj nie tylko o energię eklektyczną (niezbędną do oświetlenia oraz pracy maszyn i urządzeń), ale także o gospodarkę ciepłem oraz klimatyzację. Badanie może przeprowadzić jedynie certyfikowany audytor, z wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, zajmującej się takimi badaniami.

Przepisy prawa zmuszają do przeprowadzenia wyżej wspomnianego audytu duże przedsiębiorstwa (o obrocie większym niż 50 milionów Euro roczne oraz zatrudniającym więcej niż 250 pracowników). Firmy, które nie spełniają tych warunków są zwolnione z tego obowiązku, jednak także dla nich, audyt efektywności energetycznej może okazać się opłacalną inwestycją.

audyt efektywności energetycznej

Jak przebiega audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej może zostać wykonany jedynie przez certyfikowanego audytora z zewnętrznej firmy. Wewnątrz firmy, należy wyznaczyć koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z audytorami. Konieczne jest także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zawierającej:

  • faktury za paliwo energetyczne oraz media,
  • informacje o wykorzystywanych instalacjach oraz urządzeniach,
  • informacje o przeznaczeniu poszczególnych budynków oraz stylu pracy przedsiębiorstwa.

Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów, audytor przeprowadza wizję lokalną, sprawdzając wszystkie budynki oraz ich infrastrukturę. Największe skupienie spoczywa na instalacjach eklektycznych, grzewczych oraz chłodniczych. Audytorzy do pracy wykorzystują profesjonalny sprzęt, taki jak analizatory elektroenergetyczne, luksomierze oraz kamery termowizyjne. Na podstawie zebranych danych audytorzy wykonują analizę efektywności energetycznej oraz sporządzają raport.

W raporcie zawarte są nie tylko wyniki badania, ale także sugestie, w jaki sposób można zmniejszyć koszty ponoszone na energię elektryczną. Zoptymalizowanie rozwiązań pozwala osiągnąć oszczędności w wysokości kilku do kilkudziesięciu procent. Taki wynik, w skali całego roku, przekłada się na widoczne oszczędności.