Rynek energii: Polska, świat, przyszłość!

Towary, artykuły, produkty: wszystkie mogą przybierać różne formy. Nie inaczej wygląda sprawa energii elektrycznej. Ktoś musi ją wytworzyć, ktoś przechowywać i transportować, a ktoś odbierać, używać i płacić za nią. Energia elektryczna jest zatem takim samym towarem jak wszystkie inne, ale jej charakter jest nieco odmienny. Do prawidłowego gospodarowania energią elektryczną potrzebne są elektrownie, infrastruktury, za pomocą których energię dostarcza się z elektrowni do domu klienta, który ją zamawia, a także pośredników, którzy biorą udział w transakcji między wytwórcą energii, a jej odbiorcą.

Wiatr, gaz, węgiel: które źródło energii jest najpopularniejsze w Polsce?

Nie da się ukryć, że to właśnie z węgla kamiennego i brunatnego pochodzi największa ilość produkowanej energii elektrycznej. Udział węgla kamiennego w produkcji energii wynosi około 48 procent, węgla brunatnego zaś około 24 procent. Energetyka oparta na źródłach takich jak gaz czy wiatr nie przekracza 10 procent udziału w całej produkcji na rynku, natomiast elektrownie wodne to zaledwie 3 procent, a te, które korzystają z odnawialnych źródeł energii innych niż wiatr czy woda stanowią jeden procent całości wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące rynku energii w Polsce można poznać tutaj.

Stale rosnące zapotrzebowanie

Na świecie i w Polsce daje się zaobserwować wzrost zapotrzebowania na energię. Dzieje się tak z wielu powodów: dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie, rosnące potrzeby konsumenckie, stale podnoszony poziom życia, a co za tym idzie: zarobki i potrzeba korzystania z większej ilości energii. Kluczem jest więc dostarczenie energii, na którą zapotrzebowanie rośnie nieustannie, przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych środowisku naturalnego substancji.

rynek energii

Czynniki odpowiadające za wzrost zapotrzebowania na energię wyglądają następująco:

  • Obszary wiejskie wymagające coraz większych pokładów energii.
  • Elektryfikacja krajów Azji oraz Afryki.
  • Rozwój elektromobilności.

Ta sytuacja sprawi, że rynek energetyki odnawialnej znacząco się rozbuduje (zarówno pod względem ilości elektrowni, jak i jakości stosowanych technologii), magazynowanie energii stanie się prostsze, a mikrosieci staną się wysoce rozwinięte i efektywne