Licznik prądu: czym są, jak można je skategoryzować i gdzie są stosowane?

Licznik prądu, a właściwie licznik zużycia energii elektrycznej, jest urządzeniem do pomiaru ilości energii elektrycznej, która została zużyta w danym obiekcie (gospodarstwo domowe, zakład produkcyjny, serwis samochodowy etc.). Licznik prądu liczy energię zużytą sumarycznie przez wszystkie odbiorniki oraz wszystkie straty energii w przypadku wad instalacyjnych.

Licznik prądu: właściwe nazewnictwo

Licznik prądu to nazwa umowna, nazwą właściwą i fachową jest nazwa „licznik zużycia energii elektrycznej”. Czasem liczniki prądu nazywa się również licznikami poboru prądu, licznikami elektrycznymi czy licznikami energii (a czasem także elektronicznymi ze względu na obecność elementów półprzewodnikowych w urządzeniu).

Technologie liczników prądu (poboru energii elektrycznej)

licznik prądu

Istnieją dwie technologie licznika prądu. Są to:

  • Indukcyjna: liczniki prądu działają, wykorzystując aluminiową tarczę, która obraca się z różną prędkością zależną od ilości zużywanego prądu (ilość używanego prądu liczona jest poprzez mierzenie ilości obrotów aluminiowej tarczy).
  • Technologia, która bazuje na działaniu układów generujących impulsy w ilości wprost proporcjonalnej do zużywanego prądu lub wystawiających parametry sieci zasilającej w złączu komunikacyjnym.

Druga technologia jest wygodniejsza w użyciu i zdecydowanie bardziej precyzyjna od technologii indukcyjnej.

Inteligentne liczniki prądu

Do liczników prądu należą także liczniki energii elektrycznej, które określa się inteligentnymi. Mają bardzo dużo przydatnych funkcji, Mogą zdalnie odczytywać stan zużycia prądu przez danego dostawcę prądu, wykrywać usterki w instalacjach, a nawet sprawdzać (jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji) bieżącą wysokość naliczonej opłaty za prąd.

Inteligentne liczniki prądu mają również możliwości do przeglądania analiz dotyczących zużycia prądu, a to z kolei pozwala na optymalizowanie korzystania z takich urządzeń.

Liczniki prądu: jednofazowe oraz trójfazowe

Liczniki poboru prądu, czyli zużycia energii elektrycznej, mogą występować w formie jednofazowej, która spotykana jest w standardowych instalacjach elektrycznych trójżyłowych, gdzie napięcie wynosi 230 V. Mogą też być trójfazowe i stosuje się je w instalacjach czterożyłowych i pięciożyłowych, gdzie napięcie wynosi 400 V.

Instalacje trójfazowe wykorzystuje się wtedy, kiedy używane są odbiorniki o stosunkowo dużej mocy, czyli w przypadku maszyn przemysłowych, ładowarek do maszyn rolniczych i samochodów elektrycznych, a nawet w elektrycznych systemach grzewczych, inteligentnych domach i kuchenkach indukcyjnych.