Panele fotowoltaiczne dla firm

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprawia, że produkcja energii elektrycznej w Polsce staje się coraz droższa. Oznacza to, że pomimo zapewnień ze strony rządu ceny energii będą wyraźnie rosły w kolejnej dekadzie. Jednym ze sposobów, aby się przed tym zabezpieczyć, jest fotowoltaika.

Fotowoltaika dla firm

Dzięki nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w Polsce instalacja fotowoltaiki staje się ciekawym rozwiązaniem nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla firm.

Dzięki zmianom w prawie niewielkie przedsiębiorstwa montujące instalacje fotowoltaiczne o mocy nieprzekraczającej 50 kW mają prawo do odsyłania nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci lub jej odsprzedaży zakładowi energetycznemu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dodatkowo odesłana przez przedsiębiorstwo energia elektryczna może być z powrotem pobrana z sieci w chwili, gdy firmowa instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną. W praktyce oznacza to także możliwość bezpiecznego wytwarzania energii.

Dodatkowe korzyści

Oczywiście największą korzyścią związaną z instalacją ogniw fotowoltaicznych dla firm jest oszczędność na rachunkach za energię elektryczną. Nie są to jednak jedyne benefity, z których mogą cieszyć się podmioty, które założyły panele fotowoltaiczne dla firm (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dla-firm-czy-warto-zainwestowac). Dodatkową i nie mniej ważną zaletą tego rozwiązania jest zyskanie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej.

W Polsce ze względu na niewydolność zakładów energetycznych oraz systemu dystrybucji energii przedsiębiorstwa narażone są na niedobór prądu w okresach letnich. W praktyce oznacza to zatrzymanie działania przedsiębiorstwa oraz naraża go na duże straty. Posiadając jednak ogniwa fotowoltaiczne dla firm jest się zabezpieczonym przed taką ewentualnością.

Proste zasady rozliczania się

Kolejną zaletą instalacji paneli fotowoltaicznych jest prostota rozliczania się. Posiadając własne panele przedsiębiorstwo nie musi martwić się o różnego rodzaju dodatkowe fakturami oraz rachunki, ponieważ wytwarza ono energię elektryczną samodzielnie.