Elektromobilność w Polsce – szanse i wyzwania

Elektromobilność jest jedną z dróg do osiągnięcia neutralności energetycznej, czyli do stanu, kiedy to ludzkość nie będzie emitować gazów cieplarnianych w związku z pozyskaniem energii. Spalanie paliw kopalnych, w tym ropy naftowej oraz jej pochodnych, jest jednym z kluczowych czynników, który może nas do tego doprowadzić.

Elektromobilność w Polsce – szanse

Zakrojone na szeroką skalę programy, mające na celu przesiadkę z samochodów spalinowych na elektryczne, to bardzo duża szansa dla naszego kraju. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że każde auto spalinowe w naszym mieście mniej, to dziesiątki, a czasem setki niewyemitowanych pyłów oraz trujących substancji w skali roku. Pomoże nam to na pewno w pierwszej kolejności zwalczyć smog. Polska należy obecnie do krajów z najgorszym powietrzem, a samochody spalinowe odpowiadają w dużym stopniu za ten stan, a w szczególności w dużych miastach. Kolejnym plusem elektryfikacji jest zahamowanie efektu cieplarnianego, którego skutki na pewno odczujemy, a tak naprawdę zaczynamy już odczuwać w kraju nad Wisłą.

Elektromobilność w Polsce – wyzwania

Elektromobilność niesie ze sobą jednak wiele wyzwań, przed którymi stanie nasz kraj. W pierwszej kolejności musimy zmodernizować cały sektor energetyczny. Więcej samochodów elektrycznych to dużo większe zużycie energii elektrycznej, a na to nasza infrastruktura nie jest przygotowana. Musimy mieć bardziej nowoczesne sieci przesyłowe, nowocześniejsze elektrownie, a ponadto musimy mieć więcej elektrowni.

Więcej elektrowni to jednak nie wszystko. Musimy inwestować w technologie nieemisyjne, ewentualnie niskoemisyjne, aby można było mówić o pełnym sukcesie. Na pewno wprowadzenie elektromobilności w Polsce będzie się wiązało z koniecznością uruchomienia elektrowni atomowej oraz zwiększenia znacząco udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. Aby odnieść pełen sukces, cały sektor energetyczny będzie zmuszony przede wszystkim do porzucenia węgla oraz innych paliw kopalnych.