Energia słoneczna, a kwestie finansowania instalacji fotowoltaicznych

Zwiększająca się samoświadomość społeczna, dotycząca kwestii ochrony klimatu, wpływa na zmianę preferencji energetycznych. Tendencje te znajdują swoje uwarunkowania nie tylko w obecnych trendach, ale przede wszystkim w oficjalnych dokumentach państwowych i unijnych. Energia słoneczna jest nie tylko nowoczesnym sposobem na ochronę środowiska, ale staje się możliwością taniego pozyskiwania prądu. Przed jakimi wyzwaniami stają przedsiębiorstwa, które chcą zaimplementować rozwiązania fotowoltaiczne do swojej działalności?

Energia słoneczna: początkowy problem finansowania

Instalacje fotowoltaiczne są stosunkowo kosztownym, jednorazowym wydatkiem. Warto zatem mieć pod uwagę, iż stanowią one bardziej inwestycję, niż krótkoterminowy sposób na redukcję kosztów energetycznych przedsiębiorstwa. Największa część wydatków związana jest z zakupem samych paneli fotowoltaicznych – stanowią one procentowały udział w kosztach na poziomie 50%. Oprócz modułów PV, wymaganymi składnikami instalacji są: elementy konstrukcyjne, falowniki i przewody. Stanowią one od 30 do 40% wszystkich kosztów. Ostatnim czynnikiem, bezpośrednio wpływającym na koszty instalacji jest cena profesjonalnego montażu. Jest ona różnorodna: zależy przede wszystkim różnych czynników, wpływających na ostateczny koszt usługi. Całkowity koszt można jednak rozkładać w czasie i redukować: np. poprzez korzystanie z form leasingowych lub abonamentowych.

Skąd uzyskać fundusze na realizację montażu fotowoltaiki?

Energia słoneczna

Nie każde przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na samodzielny zakup całościowej instalacji fotowoltaicznej (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/energia-ze-slonca-pakiety). Często skutkuje to bowiem niepożądanymi oddziaływaniami, zmuszającymi firmę do rezygnacji z części inwestycji, czy zmniejszenia płynności finansowej. Przedsiębiorca uzyskuje zatem możliwość korzystania także z innych form pomocowych. Wśród najpopularniejszych kierunków, wskazuje się na kredyty inwestycyjne, które wymagają jednak konieczność spłaty zobowiązania z naddatkiem. Wśród zalet formy leasingowej wymienia się brak konieczności posiadania odłożonej sumy pieniędzy, jednocześnie trzeba liczyć się z dużym ryzykiem cenowym i rzeczowym. Inną formą pomocową są dofinansowania samorządowe, rządowe bądź europejskie, z których z pewnością warto korzystać.